dr Maciej Koniewski

Badacz, metodolog, statystyk,
analityk danych,
wykładowca akademicki.

Konsultacje prac doktorskich,
wsparcie grantów
i projektów badawczych.